Malmö Opera Galakväll

Vi skapade video-content åt Malmö Operas Galakväll 2013 där utvalda delar ur den kommande repertoaren spelades upp inför en VIP-publik.