COURTESY OF SVT AND EBU
Video content visualization
Credits: Anna Velikova (EBU)
Credits: Anna Velikova (EBU)
Credits: Anna Velikova (EBU)
Credits: Anna Velikova (EBU)